Keuring & inspectie

Veiligheid conform NEN 3140

Beschikt u over elektrische installaties en gereedschap dat u wilt laten keuren conform de NEN 3140 norm? Wij beschikken over erkende inspecteurs die uw elektrische installaties en gereedschap volgens de geldende normen en richtlijnen kunnen keuren. Zo weet u zeker dat uw elektrische installaties en gereedschap voldoen aan alle eisen.

De NEN 3140 inspectie bestaat uit drie verschillende onderdelen waarmee een veilige bedrijfsvoering bewerkstelligd dient te worden:

  1. Elektrisch gereedschap moet veilig en bruikbaar zijn;
  2. Elektrische installaties dienen veilig te zijn en geen gevaar te vormen voor werknemers;
  3. Werknemers en gebruikers van de elektrische bedrijfsmiddelen dienen duidelijk geïnstrueerd te zijn over het veilig gebruiken van deze middelen.

De NEN 3140 keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en de arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Met een keuringsrapport van een erkend inspecteur kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet periodiek gebeuren.

Wilt u meer weten over de inhoud en aanpak van een keuring conform NEN 3140? Neem contact met ons op en onze inspecteurs helpen u graag.